Storno biztosítás - terméktájékoztató


Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Sóstó Gyógyfürdők Zrt. (Üzemeltető) és az Európai Utazási Biztosító Zrt. (EUB) között STORNO biztosításra vonatkozóan csoportos biztosítási szerződés jött létre, melyhez a Sóstó Gyógyfürdők Zrt. által üzemeltetett www.gyogykurak.hu  weblapon történő szolgáltatás megrendelésével a szolgáltatatást megfizető személy automatikusan csatlakozik.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen tájékoztató nem teljes körű, ezért kérjük feltétlenül tanulmányozza át a STORNO biztosításra vonatkozó biztosítási feltételeket is!
A biztosítási szerződés célja, hogy ha Ön valamely alábbi váratlan esemény miatt a megrendelt és előzetesen kifizetett fürdőgyógyászati szolgáltatásokat és szállást nem tudja igénybe venni, akkor se érje Önt jelentős anyagi veszteség, valamint ha a kezelést váratlanul meg kell szakítania, akkor is számíthasson a Biztosító szolgáltatására a fennmaradó kezelési időtartam vissza nem téríthető szolgáltatási díjaira vonatkozóan.

Váratlan események, melyek miatt indokolt lemondásra kiterjed a biztosítás:
 • sürgősségi ellátást igénylő előzmények nélküli betegség, baleset
 • haláleset
 • lakóhelyeként szolgáló lakást vagy házat érintő tűz, elemi kár, vagy harmadik személy bűncselekménye
 • útlevél, személyi igazolvány, jogosítvány vagy saját autó forgalmi engedélyének ellopása
 • munkáltató által történő felmondás
 • terhesség, ha annak megállapítása a foglalást követően történt
 • házaspárok esetén házassági per
 • pótvizsga érettségi vizsgán
 • hatósági vagy bírósági idézés tanúként történő megjelenésre

Váratlan események, amelyek miatt indokolt útmegszakításra kiterjed a biztosítás:
 • sürgősségi ellátást igénylő előzmények nélküli betegség, baleset
 • haláleset
 • lakóhelyeként szolgáló lakást vagy házat érintő tűz, elemi kár, vagy harmadik személy bűncselekménye.

A biztosító kockázatviselése a szolgáltatói szerződésben, (illetve az annak részét képező Fürdőgyógyászati Csomagok Igénybevételének Speciális Internetes Szerződési Feltételeiben) megjelölt bánatpénz fizetési kötelezettség beálltának napján kezdődik, és a szolgáltatói szerződésben a szolgáltatás végeként megjelölt időpontig, de legfeljebb 365 napig áll fenn, az Üzemeltető felé megfizetett biztosítási díj esetén. Ha a Biztosító kockázat viselése már a biztosításhoz való csatlakozás napján megkezdődik, a kockázatviselés a csatlakozás napján kizárólag baleseti eseményekre terjed ki.

A Biztosító a szolgáltatói szerződés alapján vissza nem téríthető díjak 80 %-át fizeti vissza a Vevő felé, a Biztosítottakat így csak 20 %-os önrészesedés terheli. Ha a lemondás vagy útmegszakítás a vendég vagy házastársa illetve valamely közeli hozzátartozójuk elhalálozása miatt következik be, akkor a biztosító önrészesedést nem von le.

A jogosultak a Biztosítótól nekik járó díjat bankszámlájukra történő átutalással, postai utalványon, vagy a Biztosító házipénztárából történő kifizetéssel készpénzben kapják meg, választásuk szerint, kivéve ha közvetlen pénzbeli kifizetést jogszabály tiltja. Utóbbi esetben (SZÉP kártyával, Cafetéria kártyával történő fizetés esetén) a kifizetés – a Sóstó-Gyógyfürdők bevonásával - annak a számlának/kártyának a javára történik, amelyikről a lemondott szolgáltatás kifizetésre került.