Gyógyászati csomag igénybevételi tájékoztató

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk, hogy Ön hogyan veheti igénybe webáruházunk gyógyászati csomagjait.

A gyógyászati csomagokat azon betegek vehetik igénybe beutalóra vagy orvosi javallatra, akinek betegségére, rehabilitációjára fürdőgyógyászati kezeléseink ( beleértve a fizikoterápiás, és gyógytorna kezeléseket is) pozitívan hatnak.

A gyógyászati csomagok prevenciós célból is igénybe vehetők panaszokkal nem rendelkezők által is, orvosi javaslatra teljes térítés mellett.

Az orvosi javaslatot, beutalót (vényt) a 4431 Nyíregyháza Sóstógyógyfürdő Fürdőház tér 2. Aquarius Élményfürdő Gyógyászatára, mint gyógyszolgáltatóra kiállítva lehet kérni a lakóhely szerint illetékes és betegségének megfelelő szakterületet képviselő szakorvostól, illetve teljes térítéssel bármely orvosi javaslat írására feljogosított (pl: körzeti) orvostól. Ha ilyennel nem rendelkezik a beutalót helyben a fürdőorvosunk is fel tudja írni érkezéskor, az orvosi vizsgálatot követően.

FIGYELEM! Az NEAK-os kedvezményre jogosító beutaló csak 30 napig érvényes, a kezeléseket ezen időponton belül meg kell kezdeni! Ez lényeges az érkezési időpont megválasztásánál. Ha feltétlenül szükséges a lejárt beutaló helyet – annak bevonásával - az orvosi vizsgálat során a fürdőorvos új beutalót állít ki, amennyiben ennek feltételi adottak (érvényes TAJ szám, leletek, zárójelentések megléte, 1., vagy 2. kúrasorozat a tárgyévben)!

A gyógyászati csomagok NEAK támogatással való igénybevételének feltétele, hogy a belföldi beteg rendelkezzen érvényes TAJ számmal, illetve hogy a NEAK által támogatott éves 2 kúrasorozatból korábban egynél több kúrasorozat az országban sehol ne legyen igénybe véve, illetve a NEAK felé elszámolva, amiről a betegnek (vagy nevében a megrendelőnek) felelőssége tudatában nyilatkoznia kell. A harmadik és további kúra sorozat támogatási díját a NEAK vagy ha a NEAK azt nem térítette meg a gyógyszolgáltató behajtja a jogtalan támogatású szolgáltatás igénybevevőjétől.

A gyógyászati csomagot a meglévő beutaló kezelésfajtáinak, és kezelési alkalom számának megfelelően kell megválasztani, illetve ennek hiányában a csomagválasztásnál feltüntetendő a beteg által preferált kezelések fajtája, korábbi tapasztalatai, igénye alapján. A kezelésfajtákat utóbbi esetben a fürdőorvos módosíthatja. A változásokat a gyógyszolgáltató telefonon, vagy e-mailben egyezteti a beteggel. Gyógyászati csomag igénybevételnél a 01-es Gyógyvizes gyógymedencefürdő a csomag kötelező eleme, e nélkül fürdőgyógyászati csomag nem rendelhető!

A gyógyászati csomagok fix időtartamúak 8, 15, vagy-22 napos kezelőhelyi tartózkodást feltételeznek. A csomagokhoz annak fajtájától függően grátisz szolgáltatások is tartoznak!

A kezelések időtartamára a gyógyszolgáltatóval szerződött szálláshelyeken kedvezményes szállás is rendelhető a gyógyászati csomagokhoz, beleértve az egy szobába elszállásolásra kerülő gyógykezelttel együtt érkező, de kezelést nem igénylő személyeket, vendégeket is. A vendégek szállásához grátisz fürdőbelépő is tartozik, így a beteg és kísérője külön díjazás nélkül vehetik igénybe a fürdőszolgáltatásokat.

Természetesen a betegek maguk is gondoskodhatnak szállásbiztosításról, a szállás foglalás nem feltétele a gyógyászati csomag igénybevételnek.

A megrendelések legkésőbbi időpontja a kapacitás leterheltségtől függően változik.

A rendelés során pontosan meg kell adni a betegségre vonatkozó információkat, amelyek indokolják a gyógyszolgáltatás igénybevételét, illetve lehetőség szerint fel kell tölteni a megrendeléshez ezek dokumentumait (leletek, zárójelentések stb.), amelyek nagyban segítik a fürdőorvos előkészítő munkáját. Szintén meg kell adni, ha olyan betegségben is szenved a beteg, amelyek egyes fürdőgyógyászati kezelések igénybevételénél ellenjavallott.

Nem rendelhető gyógyászati csomag, ha a 01-es Gyógyvizes gyógymedencefürdő kezelés ellenjavallott, illetve nem nyújtható egy bizonyos kezelésfajta, ha az ellenjavallott!! Ezekre vonatkozóan rendelés előtt olvassa el az egyes kezelésekhez tartózó tájékoztató információkat.

A megrendelt, és visszaigazolt szolgáltatásokat előre kell kifizetni on-line bankkártyával, SZÉP kártyával, vagy OTP Cafetéria kártyával – utóbbiaknál a megfelelő zsebekből -, esetleg előre átutalással. Egy megrendelés többfajta fizetési móddal, több kártyával is fizethető!

A megrendelt szolgáltatásokhoz kötelező stornó (lemondás) biztosítás tartozik, melynek díja a rendelt szolgáltatás érték 1%-a. A stornó biztosítással a biztosítási esemény okán lemondott szolgáltatások díjának 80-96%-a visszatérítésre kerül akkor is, ha a lemondás bánatpénz fizetési kötelezettséggel jár. Lemondás esetén a bánatpénz fizetési kötelezettség az első kezelési napot megelőző 20. naptól áll fenn.

A megrendelés elfogadásakor, vagy ezt követően, de érkezés előtt megküldjük a kezelések időbeosztását, figyelemmel a beteg megrendelésben szereplő esetleges kérésére.


Gyógyászati csomagok kezeléseinek igénybevételi rendje

A gyógyászati csomagok kezeléseinek igénybevételi rendje azt a célt szolgálja, hogy Ön, a gyógyulása alatt minden olyan fontos információt megkapjon arról, hogy mi történik Önnel, és mi a teendője. A kezelés során tájékoztatásért, illetve probléma esetén forduljon a diszpécserekhez, illetve a gyógyászati koordinátorhoz.


Az kezelésre érkezés napja mindig hétköznapra esik. A kezelések megkezdése előtt az érkezés napján a megadott időpontban kell jelentkezni a betegnek a gyógyszolgáltatónál, a 4431 Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő Fürdőház tér 2 sz. alatt az Aquarius Élmény- és Parkfürdő gyógyászati szárnya I. emeletén a diszpécseri szolgálatnál a visszaigazolt rendeléssel, a személyi azonosító okmányaival, ha van orvosi javallattal, illetve ha van beutalóval/vénnyel, kezelőlappal, és TAJ kártyájával, ha NEAK támogatott csomagot vesz igénybe. A diszpécseri szolgálatnál részletes tájékoztatást kap a további teendőkről. Ezt követően a megadott időpontban orvosi vizsgálaton kell megjelennie a betegnek! Kérjük, hogy az orvosi vizsgálatokon pontosan jelenjen meg. Ennek elmulasztása veszélyezteti, akár meg is hiúsíthatja a kezelésnyújtást.


A kezelések igénybevételekor az első kezelés kezdési időpontját legalább 20 perccel megelőzően kell megjelenni, majd az időbeosztást betartva kell az egyes megadott kezelőhelyeken jelentkezni kezelésre.


A kúra megkezdésekor a vény és a kezelőlap első példánya a Gyógyszolgáltatónál, a kezelőlap második példánya a betegnél marad. 

A kezelésekre minden esetben hozza magával a kezelési lapját. 

Az előre megadott kezelési időpontok nem, vagy különleges esetben csak akkor módosíthatók, ha a gyógyszolgáltató rendelkezik a beteg által kért időpontban a kezelésfajtáknak megfelelő szabad kapacitással.

A beteg hibájából elmulasztott kezelés nem, vagy csak külön térítés ellenében pótolható, ha a gyógyszolgáltató rendelkezik szabad kapacitással.

A kezelésekre vonatkozó egyéb előírások, tudnivalók 

A gyógykezelések csak és kizárólag a szakorvos által meghatározott kombinációban vehetők igénybe a kezelőlapon feltüntetettek szerint.

A gyógykezeléseket csak és kizárólag az a személy illetékes felvenni, akinek a nevére a kezelőlap szól.


A kezeléseket átruházni másik személy részére szigorúan tilos.
Az illegális átruházás, és az abból eredő esetleges egészségügyi probléma esetén a Sóstó – Gyógyfürdők Zrt.-t semmilyen felelősség nem terheli.

A felírt kúra összetétele más kezelésekre nem változtatható meg, illetve nem cserélhető.

Ha a kúra során a betegnél egyes kezeléseknél egészségügyi panaszok lépnek fel azonnal a fürdőorvoshoz kell fordulni, aki kúra közben is változtathat a kezelésfajtákon. Ilyen címen a csomag árából visszatérítés nem kérhető!

A kezeléseket a megadott ütemben kell felvenni, azok összevonása, tömbösítése szigorúan tilos, azt a gyógyszolgáltató köteles megtagadni.

A Gyógyszolgáltató a kezelésre késve érkező beteg kezelését megtagadhatja, mivel a kezelési idő rövidítése a gyógyhatás csökkenésével, vagy megszűnésével járhat, illetve a soron következő beteg kezelésének időpontja kerülhet veszélybe! Ha Ön a Gyógyszolgáltató hibájából nem tudja felvenni az egyeztetett napon a kezeléseit részben, vagy egészben, a Gyógyszolgáltató új időpontot köteles biztosítani az elmaradt kezelés pótlására.

A gyógymedencében végzendő 01-es kódszámú Gyógyvizes gyógymedence kezelések időtartama a vonatkozó NEAK rendelet szerint 30 perc. Azonban a gyógyászati csomag grátisz szolgáltatásként feljogosítja a beteget a fürdőszolgáltatás korlátlan igénybevételére.

Amennyiben Ön mozgáskorlátozott, segítője díjtalanul beléphet a kiszolgáló terekbe, de szolgáltatást nem vehet igénybe, szolgáltatás igénybevételre utaló magatartást nem tanúsíthat (pl: nem vetkőzhet le fürdőruhára), kivéve, ha erre a szálláshely rendelése feljogosítja.

A gyógyszolgáltatás a beteget wellness szolgáltatások igénybevételére nem jogosítja, kivéve, ha az grátisz szolgáltatásként a csomagjának része (pl: szauna, extra szolgáltatások). 

Kérjük a kúra befejezését követően a megadott időpontban kezelőlapjával jelenjen meg a kötelező záró fürdőorvosi vizsgálaton.

Ha a NEAK támogatott kúrát nem a gyógyszolgáltató fürdőorvosa írta fel, a kúra befejezését követő három héten belül a gyógyászati ellátást elrendelő kezelő szakorvosánál is jelenjen meg ellenőrző vizsgálatra, és a kezelőlapját az orvosnak adja át! Az ellenőrző záróvizsgálat akkor is kötelező, ha Ön nem minden kezelést vett fel. Az orvos az ellenőrző vizsgálat eredményét az Ön kórtörténetében dokumentálja. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy aki a felírt kúrát nem fejezi be, a záró ellenőrző vizsgálaton nem vesz részt, vagy a kezelőlapot nem adja le, újabb NEAK támogatott kúrára egy évig nem jogosult!


A gyógyászati csomag igénybevétele nem szakítható meg! A gyógyszolgáltató megszakítás címén díjat nem térít vissza. Ilyen címen biztosítási esemény bekövetkezte esetén a biztosítóhoz lehet fordulni időarányos kártérítésért.

Ugyanakkor tájékoztatjuk, hogy NEAK támogatot kezeléseknél a megkezdett, beutalóra felírt kezelés egy alkalommal megszakítható, illetve meghosszabbítható, ha az Ön egészségi állapotában negatív változás történik, mely változás orvosi igazolását, vagy zárójelentését a kúrát elrendelő orvosnak átadja és az a kúrát új vény és kezelőlap kiadása mellett megváltoztatja, vagy meghosszabbítja. A meghosszabbított kúrát az új vény és kezelőlap kiállításának napjától számított harminc napon belül kell megkezdeni.

Az új beutaló alapján új gyógyászati csomag rendelhető a gyógyszolgáltatótól. 

Segítségnyújtás, panaszokkal kapcsolatos ügyintézés 

Segítségkérés céljából, illetve panaszaival elsődlegesen a webáruház ügyfélszolgálatához, a gyógyászati részleg diszpécser szolgálatához fordulhat, ahol kollégáink készséggel állnak rendelkezésére. 

Kellemes időtöltést és jó egészséget kívánunk Önnek!